Ogólne | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

Aktualności

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa , 38-312 Ropa 733  / telefon kontaktowy: 508 633 423/.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Zarządem Stowarzyszenia Miłośników  Wsi  Ropa .
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informujemy również, że wszystkie wydarzenia organizowane
i współorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa  mogą być rejestrowane (filmy, zdjęcia, artykuły, itp.) i publikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w kronikach pamiątkowych, artykułach prasowych, itp.

 


Życzenia

Z okazji świąt Bożego Narodzenia  i zbliżającego się Nowego 2019 Roku życzymy  wszystkim  Koleżankom i Kolegom – członkom Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa, UTW, Koła Gospodyń         i Gospodarzy Wiejskich oraz wszystkim  mieszkańcom naszej pięknej wsi , spokojnych , radosnych świąt, w gronie  rodziny , bez pośpiechu i codziennego zabiegania , błogosławieństwa Bożej Dzieciny oraz szczęśliwego ,pomyślnego 2019 r.

Za  Zarząd

M.Z.


Nowa informacja.

Stowarzyszenie Miłośników  Wsi Ropa ,informuje,iż poszerzyło ofertę

o nowe usługi :

masaż klasyczny -cena usługi  : 20 minut -cena 20,00 zł.-

– Inspektor Danych Osobowych – cena usługi 45 minut – 50,00 zł.

Zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia.


Witamy wszystkich ponownie.

W imieniu  Zarządu Stowarzyszenia witam wszystkich na naszej stronce Stowarzyszenia Miłośników  Wsi

Ropa ,po długiej przerwie  technicznej .

Krótka informacja  o tym ,co robiliśmy w tym roku.

08 lutego br. odbył się wykład P. Tadeusza Szczepaniaka z Polskiej Akcji Humanitarnej w Krakowie pt.” Bo najważniejszy jest człowiek”. Wykład dotyczył prezentacji z prowadzonych działań PAH  prowadzonych w Syrii, Sudanie,Somalii, Iraku i na Ukrainie. Wykład był ciekawy i uzmysłowił nam ,że nawet  jedna złotówka naszego wsparcia finansowego może potrzebującym   dużo  pomóc.

W dniu 27 lutego 2018 r. jako słuchacze UTW , w liczbie  19 osób wzięliśmy udział w V Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie w Rabce -Zdroju. Był to nasz pierwszy wyjazd i  udział w  dyscyplinach sportowych , takich , jak ;

slalom gigant , bieg  na nartach , rzut śnieżkami do celu, nordic walking, zjazdy na dętkach,kręgle curlingowe na lodzie.W tej zimowej senioriadzie udział wzięło ok. 900 uczestników , w tym 470 startujących  z 35 UTW z Polski i z zagranicy.Nasza grupa ogólnie zajęła 21 miejsce zespołowo.Jedna kol. zdobyła 2 miejsce w biegu narciarskim, Dzięki wsparciu Gminy- Pana Wójta Jana Morańdy  ten wyjazd był możliwy i zakończył się sukcesem dla nas i godnie zaprezentowaliśmy naszą Gminę na Podhalu.

Na stronie UTW Rabka  można obejrzeć i przeczytać o powyższej Zimowej Senioriadzie.

M.Z.


Starsze >>

Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu