cd. informacji o działalności Stowarzyszenia | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

cd. informacji o działalności Stowarzyszenia

-w miesiącu kwietniu br. Stowarzyszenie złożyło  ofertę na podstawie programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich konkurs  FIO 2018-Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

pod nazwą priorytetu : Aktywne Społeczeństwo tytuł zadania:Działanie lokalne – to jest to!

Oferta obejmowałaby swoim działaniem dwie miejscowości: Ropę  i  Kąclową – łącznie 60 osób , w tym 20 osób to dzieci i młodzież i  40 osób to seniorzy w wieku 60 +.  Projekt był planowany do realizacji od czerwca br/ do 31 lipca 2019 r. Projekt został oceniony pozytywnie ale bez dotacji , znalazł się na liście rezerwowej. Szkoda ale taka jest prawda.

– 12 maja 2018 r.– nasze UTW włączyło się w VI  Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2018 organizowany przez Stowarzyszenie „Akademia  Złotego Wieku” -UTW w Wejherowie.

-29 czerwca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia , które udzieliło jednogłośnie absolutorim  Zarządowi Stowarzyszenia za 2017 r. Podjęło i inne istotne uchwały, jak np. o zamknięciu  jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia o nazwie : Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie – utworzone  w 2013 r.  oraz  zmian w Statucie.

M.Z


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu