Zakup strojów ludowych i wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie oraz realizacja warsztatów i prezentacji dziedzictwa kulturowego Pogórza – 2013 | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

Zakup strojów ludowych i wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie oraz realizacja warsztatów i prezentacji dziedzictwa kulturowego Pogórza – 2013

Projekt „Zakup strojów ludowych i wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie oraz realizacja warsztatów i prezentacji dziedzictwa kulturowego Pogórza”

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nasze Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Zakup strojów ludowych i wyposażenia kuchennego dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie oraz realizacja warsztatów i prezentacji dziedzictwa kulturowego Pogórza”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Całkowita wartość projektu: 30.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych : 22.895,53 zł , natomiast pozostała kwota : 7.104,47 zł były to środki własne Stowarzyszenia.
W ramach tego projektu zostały zakupione stroje regionalne w ilości 5 par strojów damskich i 5 par męskich oraz zakupiono wyposażenie kuchenne dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie. Wtedy to po raz pierwszy członkowie Stowarzyszenia i Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich wystąpili w strojach regionalnych. Ponadto na dożynkach gminnych zorganizowano pokaz robienia kiczek z żytniej słomy. Członkowie Stowarzyszenia wg własnego pomysłu sami wykonali prace żniwne metodą tradycyjną i już zapomnianą, czyli zboże było żęte /cięte/ ręcznie sierpem i kosą, suszone w polu, poprzez ustawianie snopów w tzw. ”półkopki lub panienki”. Po wysuszeniu zwiezione zostało do „boiska” i młócone ręcznie na „drabinkach”. Wytrzepana słoma była związana w tzw. „okoty”, z których robiono kiczki.
Na potrzeby Stowarzyszenia w ramach własnych możliwości i pomocy darczyńców wykonany został „domek pod kiczkami”, który prezentowany był po raz pierwszy na dożynkach gminnych w dniu 15 sierpnia 2015r. W ramach projektu zorganizowano także Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych, w którym udział wzięło 6 kół z Powiatu Gorlickiego.
Stowarzyszenie i Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich kontynuuje ten projekt poprzez częsty udział w różnych wydarzeniach, uroczystościach i imprezach prezentując stroje, tradycje i kulinaria Pogórza. Bierzemy udział w występach na terenie gminy Ropa i poza nią.

Realizacja projektu ze środków PROW dla naszego młodego Stowarzyszenia była bardzo trudna. Nasza organizacja zgodnie z regułami Programu otrzymała refundację po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Jest to znacznym utrudnieniem w realizacji inicjatyw, ponieważ trzeba dysponować całą kwotą potrzebną do realizacji projektu. Dzięki zrozumieniu i pomocy ze strony władz Gminy Ropa i przychylności Radnych Rady Gminy udzielono nam kredytu na realizację tego działania.

Projekt został zrealizowany w okresie od czerwca 2013 r. do września 2013 r. i rozliczony został w grudniu 2013 r.


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu