Informacja | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

Informacja

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa zostało utworzone w 2011 r. i wpisane do KRS pod poz. 0000396399. We wrześniu 2011 r. został zatwierdzony Statut naszego Stowarzyszenia. Powstało z inicjatywy P.Marii Białoń i członków Rady Sołeckiej. P. Maria Białoń została wybrana na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia .

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli;
1.Maria Ortyl – wiceprezes
2. Bernadeta Matuszyk – skarbnik
3.Stanisława Poręba – sekretarz
4.Jerzy Jantas – członek

Skład Zarządu zmienił się 02,02.2013 r. Zmiana dotyczyła Prezesa Zarządu i Wiceprezesa. Skład Komisji Rewizyjnej nie zmienił się. Stowarzyszenie zrzesza 40 członków i swoją działalność opiera na pracy społecznej , tworząc i realizując różne projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi działającymi na terenie gminy organizacjami i stowarzyszeniami.

W roku 2012 został napisany i złożony projekt współfinansowany ze Środków UE w ramach osi 4 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pt.”Zakup strojów ludowych i wyposażenia kuchennego dla koła Gospodyń i Gospodarzy w Ropie oraz realizacja warsztatów i prezentacji dziedzictwa kulturowego Pogórza”- na kwotę : 30.000 zł. Z czego dotacja ze środków UE to kwota ok.23.000zł , pozostała kwota- 7.000 zł , to środki wypracowane przez Stowarzyszenie.
W ramach tego projektu wykonanych zostało 5 par kompletów strojów ludowych / tj. 5 damskich i 5 męskich/ oraz zakupiono część wyposażenia kuchennego dla KGiGW. Umowę na realizację tego projektu podpisano w maju 2013 r. i rozliczono 30 września 2013 r. Reaktywowane w dniu 14 czerwca 2013 r. Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Ropie w dniu 15 sierpnia 2013 r. po raz pierwszy zaprezentowało się w nowych strojach ludowych na zorganizowanych dożynkach gminnych. W miesiącu lutym 2013r. Zarząd Stowarzyszenia podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie utworzenia przy Stowarzyszeniu Uniwersytetu III Wieku w Ropie. Do rozpoczęcia działania UTW potrzebne były środki finansowe , których Stowarzyszenie nie miało , więc skorzystano z ogłoszonego naboru wniosków z Rządowego Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz Aktywizacji Osób Starszych /ASOS/ na lata 2012-2013 i w marcu 2013r. wniosek taki złożono, a w maju 2013r, okazało się , że będzie on realizowany i zakończony do 15 grudnia 2013r. Wniosek był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej .

Ogólna wartość zadania to , kwota ; 50.860,00 zł. Z czego: dotacja do projektu wynosi ; 42.580.00 zł,
środki własne wypracowane przez Stowarzyszenie to kwoty: 8.280.00 zł.

W projekcie udział wzięło 60 -ciu Seniorów. Zajęcia na Uniwersytecie są prowadzone w różnych miejscach i obejmują bogatą tematykę. Są np. wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do pobliskich uzdrowisk , teatrów na różne spektakle, zajęcia warsztatowe z malarstwa i zdobnictwa, szydełkowania i robienia na drutach , wykłady na różne tematy interesujące Słuchaczy UTW, kurs komputerowy oraz areobik z elementami tańca. Projekt na pewno nowatorski ,jak na warunki wiejskie , gdzie do tej pory nie było takiej praktyki , by działał Uniwersytet III Wieku. Prezes Zarządu Stowarzyszenia mgr Maria Zagrajczuk jednocześnie pełni funkcję Prezesa UTW. Jest to funkcja społeczna.

Zakończenie projektu nastąpi w dniu 15 grudnia 2013r.


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu