Nowa informacja ! | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

Nowa informacja !

Zaproszenie  dla wszystkich Członków  Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze, które odbędzie się w dniu 07 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 , w sali Domu Parafialnego w Ropie.

Proponowany porządek obrad;

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego,sekretarza , komisji skrutacyjnej .
  3. Wybór władz  Stowarzyszenia  : Prezesa, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Członków – podjęcie uchwał.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zakończenie  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego.

W przypadku braku kworum na NWZW, zgodnie z & 22Statutu Stowarzyszenie dopuszcza się zwołanie Zebrania  w drugim terminie ,tj. 30 minut po terminie  pierwszym, czyli o 10.30- 07grudnia 2019r.W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych Członków.

Zaprasza  Zarząd Stowarzyszenia


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu