O nas | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

O nas

Stowarzyszenie  Miłośników  Wsi Ropa zostało utworzone  w 2011 r.  i wpisane do KRS pod poz. 0000396399. We wrześniu 2011 r. został zatwierdzony Statut naszego Stowarzyszenia.
Powstało z inicjatywy P.Marii Białoń  i członków Rady Sołeckiej.
P. Maria Białoń została wybrana na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia .
W skład  Zarządu Stowarzyszenia weszli:
1. Maria  Ortyl – wiceprezes
2. Bernadeta Matuszyk –  skarbnik
3. Stanisława Poręba    – sekretarz
4. Jerzy Jantas  – członek

Skład Zarządu zmienił  się 02.02.2013 r. Zmiana dotyczyła Prezesa Zarządu i Wiceprezesa. Skład Komisji Rewizyjnej nie zmienił się.

P. Maria Zagrajczuk została wybrana na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia .
W skład  Zarządu Stowarzyszenia weszli:
1. Janina Siuta – wiceprezes
2. Bernadeta Matuszyk –  skarbnik
3. Stanisława Poręba    – sekretarz
4. Jerzy Jantas  – członek
Stowarzyszenie  zrzesza  40 członków i swoją działalność opiera na pracy społecznej, tworząc  i realizując różne projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi działającymi na terenie gminy organizacjami i stowarzyszeniami.

Ponadto Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa w roku 2013 zawiązało Uniwersytet III Wieku we wsi Ropa, który skupia seniorów z Gminy Ropa. Dla starszych mieszkańców organizuje rożne wykłady, wycieczki i zajęcia.

Przy Stowarzyszeniu we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ropie działa też zespół ludowy Okaryna.


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu