Walne Zebranie Sprawozdawcze | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 28 czerwca 2013 r.o godz.16.30 w sali teatralnej w Kościele Parafialnym w Ropie, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa. Prosimy o niezawodne przybycie.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie zgromadzonych.
2.Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej – podjecie uchwały.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2012 r.
a/ przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego – Prezes Zarządu,
b/ dyskusja ,
c/ podjęcie uchwały.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
a/ przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Komisji,
b/ dyskusja ,
c/ podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały nr1/3/13 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Wsi Ropa, z dnia 20
lutego 2013 r. w sprawie utworzenia Uniwersytetu III Wieku.
9. Wolne wnioski.
10.Zakończenie zebrania.

 

Również w dniu 28 czerwca 2013 r. o godz.16.30 w sali teatralnej w Kościele Parafialnym w Ropie będzie inauguracja
utworzonego przy Stowarzyszeniu Miłośników Wsi Ropa Uniwersytetu III Wieku i rozpoczęcie realizacji Projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 / ASOS- II edycja/.
Projekt ten jest skierowany do osób powyżej 60 roku życia , mieszkających na terenie gminy Ropa.
W dniu 14 czerwca br. została zakończona rekrutacja . W projekcie bierze udział łącznie 60 osób, w tym ; 40 kobiet i 20 mężczyzn.
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
O szczegółowym harmonogramie zajęć zainteresowani będą poinformowani na spotkaniu inauguracyjnym i zarazem integracyjnym w dniu 28 czerwca br. Serdecznie zapraszamy.
Kontakt: tel.508 633 423


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu