UNIWERSYTET III WIEKU WE WSI ROPA | Stowarzyszenie Miłośników Wsi Ropa
England
image2
image3
image4
image5

UNIWERSYTET III WIEKU WE WSI ROPA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2012-2013

UNIWERSYTET III WIEKU WE WSI ROPA

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Projekt  skierowany jest do osób powyżej 60 roku mieszkających na terenie gminy Ropa

 

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy do projektu przyjmowany jest w świetlicy Urzędu Gminy w Ropie

od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14.00 do 14 czerwca 2013r.

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz deklaracja uczestnictwa dostępne  są na stronie internetowej www.stowarzyszenieropa.pl

  Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

CELE PROJEKTU

Cel główny: poprawa jakości życia osób w wieku senioralnym w gminie Ropa poprzez przygotowanie oferty w sferze edukacji, kultury i rekreacji dostosowanej do ich specyficznych potrzeb.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie dostępu osób starszych do kultury poprzez dofinansowanie ich uczestnictwa                               w wydarzeniach kulturalnych,

– dostosowanie oferty kulturalnej i rekreacyjnej do potrzeb i możliwości osób starszych, niepełnosprawnych lub o ograniczonej sprawności ruchowej,

 – integracja międzypokoleniowa,

– zwiększenie udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej

 

DZIAŁANIA

W  ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia i warsztaty:

  • spotkanie integracyjne
  • kurs komputerowy oraz obsługa nowoczesnych urządzeń
  • wykłady tematyczne (prawo, pierwsza pomoc medyczna, finanse, zdrowe żywienie, zdrowie)
  • warsztaty rękodzieła artystycznego (szydełkowanie, robienie na drutach, malarstwo, zdobnictwo artystyczne)
  • realizacja wycieczek krajoznawczych (Wysowa, Wapienne, Krynica – Zdrój)
  • wyjazdy do teatru (Kraków, Tarnów i Rzeszów)
  • zajęcia ruchowe (nauka tańca, aerobik, basen termalny)

 

Wszystkie działania projektowe są bezpłatne!!!

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW WSI ROPA

38-312 ROPA 733

www.stowarzyszenieropa.pl

Szczegółowe informacje pod nr tel. 508  633 423, 509 851 918

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie PDF, DOCX, DOC


Polecane strony
Pogoda Ropa z serwisu